در بروکلین استعداد کمبودی وجود ندارد ، اما ملوونی 17 ساله همچنان روندها و اصوات فعلی را به قلمرو جدید فشار می دهد. آنچه او را متمایز می کند قوام و شدت او در ترانه هایش است. همانطور که او در این قسمت جدید از ساخت آن ، مجموعه ما با کتاب “این دانش” توضیح می دهد ، درد از یک مکان واقعی ناشی می شود. ملوونی راه خود را از تلاش برای داشتن ناهار کافی و 15 ساعت کار در سوپرمارکت تا یکی از ستاره های در حال ظهور رپ در نیویورک باز می کند. وی می گوید: “اکثر مردم به این فکر می کنند که من از کجا منفی آمده ام ، اما من همیشه در اطراف من مثبت بوده است.” /

در قسمت های بعدی ساخت آن در روزهای پنجشنبه در هفته های آینده نگاه کنید با برخی از هنرمندان در حال ظهور مورد علاقه ما.