قانون جذب حقیقتی ناب اما ساده

قانون جذب ، قدم گذاشتن به دنیای افکار و ایجاد زندگی در دنیای واقعی قانون جذب را می توان یکی از بحث برانگیزترین رازهای جهان دانست. رازی که مردم قرن ها در هر ثانیه از زندگی خود ناخودآگاه از آن استفاده می کردند ، اما چون نمی دانستند چگونه خم و خم شود ، از …

ادامه مطلب