بهترین آهنگ های تمرینی

مهم نیست چقدر تمرین می کنید ، همه چیز بدون سوخت مناسب است. من در مورد Gatorade ، Powerade یا Red Bull صحبت نمی کنم. من در حال صحبت کردن در مورد ماساژ دادن طبل گوش شما در هنگام پمپاژ آهن هستم. به همین دلیل لیست های پخش تمرین و پیشنهادات زیادی برای دیدن آهنگ برای بازدید کنندگان از ورزش وجود دارد. اگرچه انتخاب موسیقی تمرینی یک علم غیر دقیق است. فقط به این دلیل که چیزی سریع و خشن حرکت می کند ، لزوماً آن را به آهنگ خوبی برای تکرار موسیقی متن تبدیل نمی کند. لیست های پخش اغلب این اشتباه را مرتکب می شوند ، به نظر می رسد سازنده حتی خود آهنگ ها را گوش نداده است.

در تلاش برای گردآوری مجموعه ای از آهنگ های مناسب برای تمرین ، ما روی آهنگهایی متمرکز شدیم که انرژی خام را تولید می کنند. ما از یک لیست پخش یا از یک پیشنهاد شروع نکردیم. هر یک از این انتخاب ها از تجربه شخصی در ورزشگاه ناشی می شود. این لیست مجموعه ای مجاز از بهترین آهنگ های تمرینی است که فارغ از سن ، ژانر و موضوع می توانید در اطراف پیدا کنید. در اینجا بهترین آهنگ های تمرینی برای لیست پخش بعدی شما وجود دارد.

همچنین

را نیز تماشا کنید