Premiere: Mogul Taps Ehmji and Javeon For Louche Funk Jam “Messed Messages”

انگیزه های تابستانی ما ممکن است تا حد زیادی قفل شده باشد (با فرض اینکه خودتان رفتار می کنید) ، اما این به این معنی نیست که باید بدبخت باشید. بنابراین تولیدکننده مستقر در برلین ، Mogul ، که با خواننده رپ مریلندی Ehmji و خواننده مستقر در برایتون Javeon ارتباط برقرار کرده است ، قدم به جلو بگذارید تا “پیام های مخلوط” را به ما تحمیل کند ، یک اغتشاش اغوا کننده و مطمئن برای گرفتن خون شما. مثل همیشه ، عشق مغول به سر خوردن دیسکو و فانک فنری به صورت بیل می درخشد و زمینه را برای جذابیت بی دردسر احمجی و چابکی صوتی ابر چمن آور Javeon ایجاد می کند تا همه ما را زیر یقه گرم کند. حتی اگر عاشقانه خود را از طریق زوم انجام می دهید ، این موسیقی متن موسیقی ارزشمندی برای تلاش شما است.

“پیام های مخلوط” رسماً در 18 سپتامبر به نمایش در می آید.