Premiere: KRSLD Recruits Flowdan For Shuddering Dubstep Heater “Zero Tolerance”

< div class = "Article__copy clearfix">

رادیوی ظریف و بنیانگذار Retribution Recordings ، KRSLD آهنگ جدیدی به نام “صفر تحمل” در راه دارد و او از Spentshell don Flowdan خواسته است تا جادوی خود را در مورد آن کار کند. طی چند سال گذشته ، KRSLD شهرت خوبی را برای دوبله های متشنج و ناخوشایند با پایین و لرزش ایجاد کرده است – که همه ما می دانیم بهترین جفت برای جریان باریتون فرماندهی Flowdan است. فلودان با رویکردی سنجیده به دیوار باس حمله می کند ، خودش را در خانه درست می کند ، با بیس لگ زدن قدم می زند و جنگ تجاری خود را با مارک تجاری آهسته که علاقمند به طرفداران زیادی است صادر می کند.

لحن در زیر و سپس تک تک ، که شامل نسخه ابزار است ، هنگامی که رسماً در اواخر ماه نوامبر فرود می آید ، پلیس کنید.

همچنین مشاهده