Premiere: George Mensah Call Maxman Chapman for Bright and Breezy “Thief In the Night” Remix

تابستان تقریباً تمام شده است ، اما هنوز هم می توانید در یک بخاری تابستانی گذشته چنگ بزنید.

جورج منسا مجموعه موسیقی و رویدادهای LoveJuice که اخیراً دهمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفتند ، اکنون از ماه ژوئن در حال مرور مجدد مربا “دزد در شب” است. برای ایجاد چرخش جدید ، او از م founderسس Resonance Records Max Chapman تماس گرفته است که حتی به دلیل موسیقی سبک و پر جنب و جوش موسیقی خانگی ، رنگ و لعاب بیشتری به او اضافه کرده و پادزهر زمان بندی شده ای را برای دمای تدریجی فرو رفتن به ما می دهد.

پیش از انتشار رسمی ریمیکس جدید فردا (2 اکتبر) ، روح تابستان را زنده نگه دارید و بازی را منحصراً در زیر پخش کنید.