Premiere: DJ Earl یک عنصر روح را به طرح پیاده روی “WRK DAT BDY”

اضافه می کند

دیوان ارل قهرمان شیکاگو و تکیه گاه اصلی Teklife ، سالهاست که در دنیای کار با پا یک پیراهن است و همیشه سعی در فشار دادن صدا دارد در جهت های جدید و جذب تأثیرات جدید. در سال 2020 او همچنان مانند همیشه به آن متعهد است و به نظر می رسد آلبوم جدید خود ، BASS + FUNK & SOUL (پخش این زمستان از طریق Moveltraxx) بهترین او باشد. اولین دروازه آلبوم جدید تک آهنگ “WRK DAT BODY” است ، یک کلوپ داغ قرمز ساخته شده در اطراف گاز ، ترکیبات اسیدی و ملودی های کیهانی که در برابر قطعه های آوازی روح انگیز ، باس های پررونق و همه الگوهای مهم طبل کار پا قرار گرفته است.

همچنین

را نیز تماشا کنید