مجموعه های پیچیده یک نمایش بازی جدید از مجتمع خبری است که در آن افراد مشهور مورد علاقه شما بهترین رپر را در هر یک از این چهار دسته انتخاب می کنند: رپر ، بهترین رپر دهه و بهترین رپر همه زمان ها. در اولین قسمت ما ، Murda Beatz هنگام انتخاب بهترین خواننده رپ دهه ، با انتخاب های سختی روبرو شده است. او داستان هایی درباره نیپسی دارد ، با Schoolboy Q موسیقی منتشر نشده ای صحبت می کند و کسی که واقعاً فکر می کند با نفوذترین رپر در سال 2010 است. حتماً براکت های پیچیده را هر دوشنبه ساعت 2:00 بعد از ظهر EST دقیقاً در Complex News بررسی کنید.