به آلبوم جدید Papoose ‘Endangered Species’

گوش دهید

Papoose با آخرین آلبوم خود ، گونه های در معرض خطر مواجه شده است.

با حضور در Conway the Machine ، French Montana و DJ Premier ، Papoose پروژه را بر فرهنگ سیاه ، سلامت سیاه متمرکز می کند ، سیاه زندگی مهم است و بقای سیاه. ”

قبل از انتشار LP ، او تک آهنگ “Kickback” را با بازی Conway و French به اشتراک گذاشت.

“هنرمندان واقعی این روزها در واقع گونه ای در معرض انقراض هستند. ما دیگر بندرت وجود داریم! مردم ما یک گونه در معرض انقراض هستند و ما هر روز توسط پلیس مورد اصابت قرار می گیریم. ” “با هر چیز دیگری که ما باید روزانه با آن کنار بیاییم ، بنابراین بسیاری از ما قربانی Covid-19 شدیم. من به همان اندازه عنوان این آلبوم را انتخاب نکردم ، همانطور که برای من انتخاب شد. “

گونه های در معرض خطر را از طریق Spotify یا Apple Music در زیر پخش کنید.

همچنین