در سند مدیر ترامپ فاش شده ، بیلی الیش به عنوان “تخریب کشور ما و هر آنچه که برای ما مهم است”

توصیف می شود ، pg_1 / agrnkjzlrelgbpqptneq / be “class =” ff-og-image-inserted “>

همچنین

< / div>