بابی شمردا طبق گزارش

مشروط را رد کرد “ff-og-image-inserted”>

منابع انتظامی به TMZ می گویند که گفته می شود بابی شموردا از آزادی مشروط محروم شده و تا سال 2021 در زندان خواهد ماند. منتشر شد. مادر خواننده رپ تولد خود را در ماه آگوست جشن گرفت و اعلام كرد این آخرین تولدی است كه او باید در پشت میله های زندان جشن می گرفت. همچنین ، چندین وابسته به خواننده رپ کنایه از آزادی احتمالی وی داشتند.

با این حال ، به نظر می رسد بابی نیست

این داستان در حال به روز رسانی است.

< / div>