در روز شنبه بارندگی ، +16 .. + 20

نیمه شب ابری. در نقاطی باران متناوب. جنوب ، جنوب غربی وزش باد 3-9 متر بر ثانیه ، در ساحل در هوا با سرعت 13 متر در ثانیه. دمای هوا 10..16 درجه سانتی گراد است.

در طول روز ، ابر افزایش می یابد. در نیمه اول روز ، در مناطقی باران متناوب ، در اواخر بعد از ظهر یک منطقه از باران های شدید به جزایر نزدیک می شود ، که بیشتر به سرزمین اصلی گسترش می یابد. رگبار و رعد و برق در جاهایی می تواند شدید باشد. جنوب ، جنوب غربی باد 4-10 متر بر ثانیه ، وزش باد 18 متر بر ثانیه. دمای هوا 16..20 درجه سانتیگراد است.