باران متناوب وجود دارد

منطقه ای از فشار بیشتر در اسکاندیناوی در حال افزایش است که از طریق فنلاند به روسیه منتقل می شود. تا فردا ، یک منطقه کم فشار از کشورهای بالکان به ساحل جنوبی دریای بالتیک نزدیک می شود و قسمت شمال شرقی آن به استونی گسترش می یابد.

سبک و نیمه ابری در شب ، بدون بارندگی قابل توجه در جاهایی مه. وزش باد شرقی 2-8 ، در صبح در سواحل با شدت 14 متر بر ثانیه شدت می گیرد. دمای هوا 6..11 است ، در بعضی نقاط در ساحل تا 14+ درجه سانتیگراد.

در طی روز کمی ابری است. در بعد از ظهر در بعضی از نقاط باران متناوب است. باد شرقی و شمال شرقی 5-11 ، در ساحل با وزش باد 15 متر بر ثانیه. دمای هوا 16 … 20 ° С.