براکت های پیچیده یک نمایش بازی جدید از مجتمع خبری است که در آن مشاهیر مورد علاقه شما بهترین رپر را در هر یک از این چهار انتخاب می کنند دسته ها: بهترین رپر ساحل شرقی ، بهترین رپر ساحل غربی ، بهترین رپر دهه و بهترین رپر همه زمان ها. در این قسمت ، کینگ کمبز هنگامی که مجبور شد بین Drake و Pusha T برای تاج بهترین رپر دهه انتخاب کند ، به یک دیوار برخورد می کند. حتماً براکت های پیچیده را هر دوشنبه ساعت 2:00 بعد از ظهر EST دقیقاً در Complex News بررسی کنید.