دختران شهرستانی خود بخشی از موج عظیمی از هنرمندان هیپ هاپ هستند که در دهه گذشته از فلوریدا بیرون آمدند. جی تی و یونگ میامی مجبور بودند انتخاب های سختی بین رپرها انجام دهند که به حرفه و زندگی شخصی آنها شکل می دهد. تماشا کنید که آنها چه کسی را ترجیح می دهند بین گوچی در برابر نیپسی ، تی یرا واک در مقابل لیل اوزی و تایلر ، خالق در مقابل بنی قصاب به اشتراک بگذارند. دختران شهر خود بخشی از موج عظیم هنرمندان هیپ هاپ هستند که در دهه گذشته از فلوریدا بیرون آمدند. جی تی و یونگ میامی مجبور بودند انتخاب های سختی بین رپرها انجام دهند که به حرفه و زندگی شخصی آنها شکل می دهد. تماشا کنید که آنها چه کسی را بین Gucci در مقابل Nipsey ، Tierra Whack در مقابل Lil Uz ترجیح می دهند