Rude Kid برای ‘Rude Sounds’ EP

با Sir Spyro به نیروهای Grime می پیوندد / spyro-due “class =” ff-og-image-inserted “>

طرفداران Grime باید از ستاره های خوش شانس خود تشکر کنند زیرا دو نفر از بهترین تولید کنندگان صحنه ، کودک بی ادب و سر اسپایرو ، فقط برای مجموعه ای تازه از سازها بهم پیوسته اند.

صداهای بی ادب دارای شش موتور جدید از طیف 140 متمایز است که دو استعداد دست نخورده بومی شرق لندن را با هم ترکیب می کند. به طور جداگانه ، آنها مسئول بخش بزرگی از تأثیرگذارترین بازدیدها بوده اند و هر دو دارای برنامه های رادیویی هستند که حضور صحنه را در موج های هدایت هدایت می کنند.

به عنوان یک دوتایی ترکیبی ، Rude Kid و Sir Spyro یک نیروی طبیعت و این EP جدید بیش از آنکه به شهرت قابل توجه آنها برسد.

EP صداهای بی ادب را به طور کامل در زیر گوش دهید.

<کنار کلاس = "کنار-پانل">