Premiere: تهیه کننده Sal Dulu Drafts Koncept Jack $ برای بهم زدن “B”

دوبلین و ریچموند ، ویرجینیا ممکن است دو شهر نباشند که بلافاصله در کنار هم قرار دهید ، اما بعضاً بهترین چیزهای زندگی غیر منتظره هستند. سال دولو، تولید مستقر در سرمایه بازگشت سرمایه ، و Koncept Jack $ روشن است، یک خواننده رپ مستقر در پایتخت ایالت ویرجینیا ممکن است بسترهای تختخوابی بعید را بر روی کاغذ بسازد ، اما کرم جدید آنها ، با عنوان “B” ، یک قطعه خیره کننده از هیپ هاپ است که به نظر می رسد مثل همیشه قرار بوده است. امواج خراب الکترونیکی Dulu در تضاد کامل با جک $ در جریان بسیار مغزی و سبک وزن قرار دارند تا یک ایجاد خلوص و عاطفی برای ما ایجاد کنند که احتمالاً شما را در یک وضعیت ذهنی تغییر یافته تحت فشار قرار دهد.

“B” از اولین آلبوم آینده دولو گرفته شده است Xompulse، که قرار است در تاریخ 19 فوریه از طریق Duloz Records خود منتشر شود.