به آهنگ جدید 42 Dugg “Free Woo”

گوش دهید

42 داگ خود را آزاد کرد جدیدترین آهنگ “Free Woo” ، که نشان دهنده قدردانی او از یک دوست زندانی و جامعه دیترویت او است.

“Free Woo” همچنین دومین آهنگ از پروژه آینده او است که هنوز عنوان دریافت نکرده است. یا تاریخ انتشار. این قطعه پس از اولین اجرای تلویزیونی داگ در مسابقات تلویزیونی ملی در مراسم اهدای جوایز BET Hip-Hop و همچنین آهنگ “Free Merey” وی به دست می آید.

داگ با انتشار پروژه خود Young & Turnt یک سال مهم را پشت سر گذاشت. 2 از طریق برچسب گروه موسیقی جمعی Yo Gotti و Lil Baby’s 4PF ، و دارای ویژگی های Gotti ، Lil Baby ، Monebagg Yo ، Dej Loaf و Babyface Ray است.

“Free Woo” را در بالا از طریق YouTube گوش دهید یا پایین در Spotify.