وزیر پیشین محیط زیست ، ووتله هانسن به صفوف Isamaa

پیوست

اولین قدم برای بازگشت به Isamaa Vootele Hansen ، که اکنون معلم سالن ورزشی Tallinn Järveotsa است ، اولین قدم را در دسامبر 2018 برداشت وقتی وارد لیست حزب برای انتخابات پارلمانی 2019 شد.

در آن انتخابات ، هانسن 227 رأی آورد و به رییگیکوگو راه پیدا نکرد. – هانسن سپس گفت.

در سال 1992 ، هانسن به عنوان معاون جانشین وارد Riigikogu در لیست میهن شد. وی از سال 1994 تا 1995 وزیر محیط زیست در دولت آندرس تاراندا بود. در انتخابات 1995 و 1999 ، وی به ترتیب از سمت راست و اعتدال به مجلس انتخاب شد.

در سال 1998 ، هانسن به حزب خلق پیوست ، که بعداً با اعتدال گرایان ادغام شد و در سال 2004 ، میانه روها “به حزب سوسیال دموکرات تغییر نام دادند. در دسامبر 2018 ، هانسن از صف امور اجتماعی خارج شد.