Premiere: London Trio Jacquard Looms سعی می کند با “قلب زشت خود” از یک عشق از دست رفته حرکت کند

سه گانه لندن Jacquard Looms – معروف به تامی ، اسپایک و جوی – امروز آزاد می شوند آهنگ جدید آنها “قلب زشت شما” ، آهنگی کاملاً قابل گفتگو در مورد قرار دادن همه چیز برای داشتن عشقی که کاملاً جواب نداد. تمام امیدهای خود را به کسی متوقف کنید که انتظارات شما را از دست داده می تواند یک روده باشد – و جای شگفت آور است که از عهده آن عبور کنید. “Your Ugly Heart” این احساس را از طریق ترکیبی از رپ و R&B با اشاره به چیزی که خیلی راحت می توان آن را indie توصیف کرد ، کشف می کند. با انعکاس احساس تخلیه رنگ از جهان ، تصاویر (به کارگردانی گروه) عکسهایی از آنها را نشان می دهد که هر یک در برابر خاطرات محو و شادتر شکست خورده به نظر می رسند. پخش را به طور اختصاصی در بالا فشار دهید و سعی کنید به یاد داشته باشید که این احساس برای همیشه دوام نخواهد داشت.

<کنار کلاس = "کنار-پنل">