عکس: ساختمان بازسازی شده دادگاه عالی در تارتو

افتتاح شد

رئیس جمهور استونی Kersti Kaljulaid ، نخست وزیر استونی Juri Ratas ، رئیس دادگاه ایالتی Villu Kõve ، شهردار Tartu Urmas Klaas و رئیس هیئت مدیره AS Tartu Ehitus Aado Kivi در این مراسم حضور داشتند.

ساختمان از ژانویه 2019 تا فوریه 2020 بازسازی شد. اکنون دادگاه ایالتی به ساختماني منتقل شده است که در سال 1993 پس از اعاده استقلال استونی ، کار خود را آغاز کرد.

حرکت به ساختمان در خیابان لوسي در سال 100 سالگرد دادگاه ایالتی انجام شد.

کار ساخت و ساز Tartu Ehitus AS ، با ارزش کل تقریبی 6.7 میلیون یورو به اضافه مالیات بر ارزش افزوده. مبلمان این ساختمان توسط استاندارد AS تهیه شده است که تقریباً 594،000 یورو به علاوه مالیات بر ارزش افزوده هزینه شده است.