عکس: یک پارک در “روزهای تابستان” برای صدمین سالگرد جمهوری استونی

در ناروا افتتاح شد

این برنامه شامل افتتاح پارک برای صد سالگی جمهوری استونی ، اجرای گروه های موسیقی ، نمایش ماشین ، سرگرمی و کارگاه های آموزشی ، ترامپولین های رایگان برای کودکان و موارد دیگر است.

رویدادها در بندر ، قلعه ناروا ، در تفرجگاه ، در چاله لیپووا ، در مکانهای ورزشی و دیگر شهر برگزار می شود.

ورود به همه رویدادها رایگان است.

با برنامه رویدادها می توانید اینجا را بخوانید.