بیش از 800 مسافر در طول

از تاکسی های دریایی در تالین استفاده کردند

تاکسی دریایی آخر هفته ها برای دومین تابستان متوالی اجرا شد. علاوه بر سفرهای بین پیریتا و مرکز شهر ، امکان سوار شدن به یک قایق در امتداد خلیج نیز وجود داشت. در طول فصل 26 سفر انجام شده است.

به گفته کاپیتان تاکسی دریایی مارکو آمبوی ، امسال تعداد مسافران بیشتر از گذشته بود. اشغال پروازها در تعطیلات آخر هفته حدود 65٪ بود ، علی رغم اینکه امسال تقریباً هیچ گردشگر خارجی وجود نداشت. خانواده های دارای فرزند عمدتاً به تاکسی های دریایی علاقه مند بودند.

سال آینده تاکسی دریایی بین پیریتا و بندر سیپلین حرکت خواهد کرد.