بیش از 800 مسافر در طول

دانلود آهنگ

از تاکسی های دریایی در تالین استفاده کردند

تاکسی دریایی آخر هفته ها برای دومین تابستان متوالی اجرا شد. علاوه بر سفرهای بین پیریتا و مرکز شهر ، امکان سوار شدن به یک قایق در امتداد خلیج نیز وجود داشت. در طول فصل 26 سفر انجام شده است.

به گفته کاپیتان تاکسی دریایی مارکو آمبوی ، امسال تعداد مسافران بیشتر از گذشته بود. اشغال پروازها در تعطیلات آخر هفته حدود 65٪ بود ، علی رغم اینکه امسال تقریباً هیچ گردشگر خارجی وجود نداشت. خانواده های دارای فرزند عمدتاً به تاکسی های دریایی علاقه مند بودند.

سال آینده تاکسی دریایی بین پیریتا و بندر سیپلین حرکت خواهد کرد.