کارهای مقدماتی برای ساخت مسیر دوچرخه سواری از Narva به Narva-Jõesuu در حال اتمام است

” یوری سایا ، رئیس اداره اقتصاد و توسعه Narva ، به اتاق آکتوالنایا گفت: “در حال حاضر ، کارهای مقدماتی در حال انجام است: ردیابی و آماده سازی نقاط تقاطع با زیرساخت های سایر مالکان ،”.

برای مدت طولانی ، سازندگان نتوانستند از بخشهای مختلف مجوزهای لازم را بگیرند و به دلیل کاوشهای باستانشناسی در منطقه Riigiküla ، کار به تعویق افتاد.

“وزارت حفاظت از آثار باستانی در مورد راه حل پیشنهادی سازنده توافق کرده است. تصویب باید توسط اداره راهداری ارائه شود. احتمالاً ما تا اواسط سپتامبر آن را دریافت خواهیم کرد و کار اصلی از همان لحظه آغاز می شود. “- گفت سایا.

تاریخ اتمام ساخت آخرین بخش از مسیر دوچرخه سواری که ناروا را با کو متصل می کند بندر Narva-Jõesuu برای آوریل سال آینده برنامه ریزی شده است.