به ساکنان لتونی توصیه می شود که قبل از سفر به لیتوانی و استونی

اگر سفر واقعاً ضروری است ، باید کلیه اقدامات احتیاطی انجام شود ، نماینده ای از مرکز پیشگیری و کنترل بیماری (CDC).

بازگشت از کشورها به لتونی در مواردی که بروز تجمع Covid-19 در 14 روز گذشته از 16 مورد در هر 100000 نفر عبور می کند ، باید یک خودزنی دو هفته ای مشاهده شود.

لیتوانی از قرار گرفتن در لیست کشورهای پر خطر پرهیز می کند زیرا میزان بروز در روز جمعه در کشور ، این تصمیم گرفته شد ، 15.5 مورد در هر 100000 نفر بود. با این حال ، طبق گفته بخش اروپا ، روز شنبه ، لیتوانی از آستانه تعیین شده فراتر رفت: میزان انباشت Covid-19 در کشور طی 14 روز گذشته 16.4 مورد در هر 100000 نفر است. در استونی ، میزان تجمع به 13.5 مورد افزایش یافت.