انتظار می رود دوشنبه در روز جمعه +17 .. + 20

شب و نیمه ابری انتظار می رود شب. در بعضی از نقاط باران متناوب وجود دارد ؛ در جزایر و ساحل احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد. وزش باد جنوبی 2-8 متر بر ثانیه ، در جزایر 5-10 متر بر ثانیه ، در وزش باد تا 15 متر بر ثانیه. دمای هوا – از +9 تا +13 ، در ساحل تا +16 درجه.

در طول روز – ابری همراه با صافی. در بسیاری از نقاط دوش شدید اتفاق می افتد. وزش باد جنوب و جنوب غربی با سرعت 5-11 متر بر ثانیه ، در مناطق غربی در جزایر و سواحل با شدت 17 متر بر ثانیه. دمای هوا از +17 تا +20 درجه است.