ویروس شناس درباره سال تحصیلی: شما باید برای هر کاری

آماده باشید

” ما باید آماده تغییر سریع و غیرقابل پیش بینی وضعیت باشیم “- گفت: در برنامه ” جزئیات “ در Andres Merits ویروس شناس رادیو 4.

مشخص است که از مدتی به بعد ردیابی تمام مخاطبین و جداسازی غیرممکن است هر کس. وی خاطرنشان کرد: این ویروس به قسمت آسیب پذیر جمعیت راه پیدا می کند ، تعداد بستری ها و مرگ و میرها افزایش می یابد. عقل سلیم. من طرفدار محدودیت های جدی نیستم. به شرطی که بتوان از آنها جلوگیری کرد و رویکرد منطقی به تجارت را “. این ویروس شناس افزود: “به احتمال زیاد ، اولین نسخه های واکسن برای مدتی محافظت می کند. این ویروس شاید برای همیشه در ما وجود داشته باشد.” / 8881111000110888 Covid-19 ، همکلاسی ها به مدت دو هفته به آموزش از راه دور روی می آورند.