تماشای دختران جدید “و هنوز حرکت می کند / Y Se Mueve” فیلم

US دختران موزیک ویدیو را برای چراغ سنگین آنها به اشتراک گذاشته اند. em> آهنگ “و هنوز هم حرکت می کند / Y Se Mueve” تصویری متحرک توسط اوان گوردون . ویدیو (که شامل تصاویر چشمک زن است) را در زیر بیابید.

ایالات متحده. ویدیوی جدید دختران کلیپ های سنگین اضافه کاری “” 4 دلار آمریكایی ” و ” IOU . ” اوایل تابستان امسال ، الکس فرانکلل روح القدس! ” اضافه کاری < /a>. GMT

بازخوانی مصاحبه ویژه Pitchfork ” ایالات متحده دختران موجود در پوچ پوچ ، تاریخ ضد استعماری و سوابق روح که الهام بخش سنگین است. ”