تماشای دختران جدید “و هنوز حرکت می کند / Y Se Mueve” فیلم

اخبار | No comments

US دختران موزیک ویدیو را برای چراغ سنگین آنها به اشتراک گذاشته اند. em> آهنگ “و هنوز هم حرکت می کند / Y Se Mueve” تصویری متحرک توسط اوان گوردون . ویدیو (که شامل تصاویر چشمک زن است) را در زیر بیابید.

ایالات متحده. ویدیوی جدید دختران کلیپ های سنگین اضافه کاری “” 4 دلار آمریكایی ” و ” IOU . ” اوایل تابستان امسال ، الکس فرانکلل روح القدس! ” اضافه کاری < /a>. GMT

بازخوانی مصاحبه ویژه Pitchfork ” ایالات متحده دختران موجود در پوچ پوچ ، تاریخ ضد استعماری و سوابق روح که الهام بخش سنگین است. ”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>