توتس هیببرت در بخش مراقبت های ویژه

بستری شد -inserted “>

در حالی که گزارش هایی از حضور آقای هیبرت در یک بخش مراقبت های ویژه در یک
خانواده تمایل دارند که امکانات خصوصی در منطقه شرکت درست باشد
به اطمینان دهندگان که او پیشرفت مثبتی دارد و هست
دریافت بهترین درمان ممکن ، در حالی که او منتظر نتیجه است
تست COVID-19 او. او در حال استراحت و روحیه خوب است و دارد نشان می دهد
علائم بهبودی ساعت به ساعت.

خانواده او از همه خواسته اند که او را در نمازشان نگه دارند ، و خواهش می کنند
می خواهم از وزیر فرهنگ اولیویا ‘بابی’ گرانج و
وزیر بهداشت کریستوفر تافتون برای کمک به آنها در گرفتن
آقای هیببرت و همچنین تعداد بی شماری از متخصصان پزشکی که آزمایش کردند
در این مدت به صورت شبانه روزی از آقای هیبرت مراقبت می کنند.