اخبار روز جهان و موسیقی tagged posts

تعداد مبتلایان به COVID-19 در تئاتر ماریینسکی از 50

اخبار | No comments


 © Photo by IA Rosbalt
© Photo by IA Rosbalt

در تئاتر ماریینسکی ، کارکنان که در مورد شیوع COVID-19 گفت: درباره شیوع COVID-19 ، تعداد آلودگی ها بیشتر شده است از دوبار

As یک منبع در تئاتر ، طبق آخرین اطلاعات ، بیش از 50 نفر بیمار شدند

“کسی هر روز بیمار می شود. همه در تئاتر در مورد این بحث می کنند “،

– یکی دیگر از کارمندان ماریینسکی گفت.

همچنین مشخص است که کارمندان این موسسه مرتباً مورد آزمایش قرار می گیرند

به عنوان یادآوری ، گزارش 23 مورد شناخته شده COVID-19.

یک منبع از بخش تولید تئاتر گفت: کارکنان در ...

Read More