Quavo و Chloe Bailey به اشتراک گذاشتن GOAT Dating Advice، Disney Song و Atlanta Sla

Quavo و Chloe Bailey آلبوم GOAT خود را، آهنگ بیانسه، بهترین مهمانی که تا به حال در آن رفته‌اند و – پس از همبازی شدن با هم در فیلم اخیرشان – صحنه مورد علاقه‌شان از “Traise This” اعلام می‌کنند. این GOAT Talk است، نمایشی که در آن از بزرگان امروزی می‌خواهیم که تاجگذاری بر بزرگان همیشگی خود را بر سر بگذارند.