Premiere: Rising R&B Talent Jorday برخی از تصاویر صمیمی را به “Passa” اضافه می کند

امسال سه بر سه با افت های اخیر “Closer Part II” ، “Do Dat” و “Passa” ، افزایش استعداد R&B جوردای در حال بازگشت به تک آهنگ آخر است که به مجله RealTremaine از کارگردان جذاب و جذاب ارائه می دهد. یکی از آهنگهای کندتر و آرامتر در کارنامه او ، “پاسا” نسبت به برخی از افتهای قبلی او کمی کمتر در کانون توجه است ، اما خط بیس و بدنه کامل و شیارهای Afro هنوز هم برجستگی محکمی را حفظ می کنند.

با خواندن متن های روان و جذاب او ، این ویدئو تصاویر صمیمانه ای از این زوج را می بخشد که از چیزهای ساده زندگی لذت می برند – با لگد زدن جلوی تلویزیون ، با هم صبحانه را می پزند – زیرا او س questionsال می کند که چرا دخترش حتی فکر می کند آنچه را که دارند رها کند با یکدیگر.

واضح است که هم اکنون خواننده متولد هلند و بزرگ شده لندن در حال پخش است. با ایجاد این نوع حرکت ، 2021 می تواند حتی بزرگتر باشد.