Premiere: Mella Dee Strips Rolling Techno Sound Down To Essentials

با نزدیک شدن به اواخر سال 2020 ، متأسفانه باشگاه ها بسته هستند ، اما این مانع از این نیست که ملا دی به موقع برای بازگشت نهایی سلاح های طبقه رقص آماده کند. فردا ، 4 دسامبر ، دی جی و تهیه کننده مستقر در لندن منتشر خواهد شد مکزیکی ها، یک بسته دو مرحله ای از مینیمالیسم تکنو نورد. پیش از افت کامل ، ما “Mi9nimal Loopy Pumper” در سمت B را داریم ، که دقیقاً همان کاری را که هدف آن است انجام می دهد ، فقط با استفاده از چند عنصر اصلی برای حرکت دادن پاهای شما به صبح زود. در زیر تنظیم کنید و فردا وارد هفت دقیقه A-side شوید.