Premiere: هلندی خواهران و برادران Shermanology استخدام تیم بارسکو برای Dancefloor Scorcher “Shoot Me”

فرزندان فکری مشترک خواهران و برادران اندی و دوروتی شرمن ، Shermanology باعث شده است که تأثیرات بی شماری را در صدای خانه کراس اوور خود بچرخاند و آخرین پیشنهاد “شلیک من” متفاوت نیست . در گذشته آنها تأثیرات لاتین و کارائیب را با هیپ هاپ ، فانک ، سول و موارد دیگر دوخته اند – اما همیشه با چشم به کف رقص. آنها برای آخرین تلاش خود با تیم سازنده فرانسوی تیم بارسکو همکاری کردند تا به موسیقی موسیقی خانه خود برگردند. لمس برخی از این صداهای دیگر هنوز هم صدای آنها را در آوازهای رباتیک ، صدای بیس بال فانک و سرودهای فنی به گوش می رساند. اما با این کار آنها به اصل موسیقی خالص و پر روح و روان خانه ضربه زده اند. Raving ممکن است فعلاً در انتظار باشد ، اما به لطف شرمانولوژی و تیم بارسکو ، یک بنر دیگر نیز برای بازگشت به صف شده است. 9 از طریق Superfett Records.