Manga Saint Hilare & Blay Vision Visuals برای “Nothing Ain’t Free” از EP آینده Collab به اشتراک می گذارند

اواخر این ماه (26 مه)، Manga Saint Hilare و Blay Vision EP مشترک خود را منتشر خواهند کرد. خودت را نجات بده. مانگا این پروژه را هفته گذشته رسماً این بار اعلام کرد، اما ما اولین طعم آن را ماه گذشته با انتشار اولین تک آهنگ “1234” دریافت کردیم. تنها یک هفته مانده به پایان، آنها اکنون تصاویری را برای “Nothing Ain’t Free” حذف کرده اند.

برای این یکی، آنها از Silencer برای تولید فراخوانده اند و او به این زوج یک ساز پرکاشی و پرکاش داده است تا روی آن بپرند. مانگا و بلی در طول سال‌ها چندین بار با هم کار کرده‌اند، از جمله آهنگ‌هایی از آلبوم‌های اخیر مانگا، آن را زنده و سال گذشته برای زندگی خود اجرا کنید.