آهنگ جدید Chynna را “stupkid”

گوش دهید

آهنگ جدیدی از خواننده رپ فقید فیلادلفیا سینا منتشر شده است. ” stupkid ” اولین آهنگ پس از مرگ این هنرمند است که درگذشت در 8 آوریل در سن 25 سالگی. آهنگ جدید توسط کاشاکا ساخته شده است و به آنچه می توان تولد 26 سالگی چینا بود برسد. “احمقانه” را در زیر گوش دهید.

ادای احترام به چینا پس از خبر درگذشت او ریخت. در میان کسانی که به خاطرات مشترک راکی ، وینس استپلز ، و کلهانی.

چینا پروژه نهایی عمر خود را ، در مورد اگر اول بمیرم ، در دسامبر 2019.

” پرداخت ادای احترام به سینا با 5 آهنگ ضروری او ” در Pitch.

< div class = "iframe-embed__container">