آهنگ جدید Jazmine Sullivan آهنگ جدید “گمشده یک”:

را گوش دهید

خواننده R&B Philadelphia Jazmine Sullivan آهنگ جدیدی را با عنوان “یکی از دست رفته” ، اولین موسیقی جدید خود از سال 2017 به اشتراک گذاشت. آهنگ زیر را گوش دهید.

از زمان انتشار سومین آلبوم خود واقعیت نمایش در سال 2015 ، سالیوان تا حد زیادی از زندگی عمومی خارج شده است. او و برایسون تیلر در ” ناامن “در سال 2017 برای کمدی HBO Issa Rae از به همین نام سال گذشته ، او به عنوان مهمان در اندرسون حضور یافت. ” پاشنه خوب ” قبل از پیوستن به آهنگ سامپا در “” مهربانی ” باور کردن سخت است .”

مصاحبه مجدد پیچفورک در سال 2016 ” Jazmine Sullivan on the Workwriting of the Love of love ” on Pitch.