Jammz تصاویری را برای “Pink Lemonade” برجسته “Raiden & Tyrone” با Mez به اشتراک می گذارد

بازبینی سال گذشته لیموناد صورتیJammz با تصاویری برای تیم پرانرژی خود با Mez، “Raiden & Tyrone” بازگشته است.

آهنگ توسط Gesher تولید شد و یک الگوی درام مارشینگ را در برابر دو MCs که محکم به عقب و جلو بسته شده بودند، قرار می دهد. ثابت کرد که طرفداران اولیه مورد علاقه طرفداران بودند، بنابراین یک ویدیو کاملاً اجتناب ناپذیر به نظر می رسید.

جامز خود فیلمی را که از Eddie Fiasco، Director 411، Fresco و Louis Freidman تهیه کرده بود، ویرایش کرد تا یک دفترچه ویدیویی از اولین مهمانی رقص جنگجو در Venue MOT در ماه نوامبر ایجاد کند.