J. Cole Teases New Music Under Alter Ego kiLL Edward

ج کول از طریق alter ego kiLL ادوارد فاش کرد که قبل از پایان سال 2020 موسیقی جدیدی را منتشر خواهد کرد. وی در استوری اینستاگرام kiLL ادوارد نوشت: “لعنت برای مدتی خاموش شد اما ایما مطمئن شوید که ما سال 2020 چیز خاصی را به پایان برسانیم.” “منتظر باشید امیدواریم که آماده باشید.”

کول در ژوئیه EP را با عنوان خیابان لوئیس منتشر کرد که شامل “The Climb Back” و “Lion King on Ice” ، دو ترانه از پروژه پیش بینی شده پیش بینی شده خود ، سقوط است. این خواننده رپ با بیان اینکه چون برای بیرون بردن از آن هیچ عجله ای ندارد ، سعی کرد انتظارات برای رسیدن به ششمین آلبوم استودیویی خود را تعدیل کند.

مدیر او ابراهیم “IB” حمد از گفته های کول پشتیبان تهیه کرد.

از آن زمان ، صحبت در مورد موسیقی جدید کول به طور قابل توجهی از بین رفته است ، اما به نظر می رسد که این امر می تواند زودتر از دیر تغییر کند.

همچنین

< / div>