سینامون سینمایی را در مرکز خرید تاسکو

تارتو تعطیل کرده است

زنجیره سینما Cinamon اعلام کرده است که یک سینما را در مرکز خرید تاسکو در تارتو که در سال 2008 افتتاح شد ، از اول سپتامبر تعطیل خواهد کرد.

< div readability = "42">

در سال 2017 ، بازسازی سینما Cinamon Tasku آغاز شد که بیش از 1.5 میلیون یورو هزینه داشت. گرچه Cinamon grupp می خواست به خدمات خود به مشتریان خود ادامه دهد ، اما پس از تلاش های ناموفق برای یافتن همکاری با مرکز خرید Tasku ، مجبور به تعطیلی سینما از 1 سپتامبر شد.

Cinamon grupp تأکید کرد که تصمیم به تعطیلی یکی از قدیمی ترین سینماها ، Cinamon آسان نبود.