Blac Youngsta Talks ‘F * ck Everybody 3’، Staying Strapped & His Love to Strip Clubs | 360

خواننده رپ ممفیس از یک وسیله نقلیه در حال حرکت با Speedy به گفتگو پرداخت و در مورد موضوعات مختلف از روابط پرتنش با پدرش گرفته تا رپ مانند خیابان های این روزها صحبت کرد. وی همچنین توسط لیل میگو ، نماینده مجاز Heavy Camp / CMG ، به یک دیدار غافلگیرانه پرداخت. مصاحبه را بررسی کنید و دکمه اشتراک را بزنید.