11. توان تحمل حرارت مداوم

۳- لوله های سرتخت به دلیل خاصیت الاستیکی نوع پیوند آن تغییر حرارت بیشتری را نسبت به لوله های دیگر تحمل می کند . این لوله هنگام انجماد ترک نمی خورد و در دمای ۸۲ درجه سانتی گراد فشار ۵/۶ اتمسفر را تحمل می کند . نکته : در اتصال پیچی لوله ها باید توجه داشت که اولا0 داخل لوله و اتصالات از روغن و مواد خارجی کاملا0 پاک باشد انیا0 طول قسمت دنده شده طوری باشد که هنگام پیچیدن در محل اتصال به لبه انتهایی لوازم اتصالی لوله کشی که از داخل دنده شده اند تکیه کند . نکته : از مغزی های تبدیل روپیچ نیز برای تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود .

از مغزی تبدیل روپیچ توپیچ همانند بوش ن و سه راهی تبدیل برای تغییر قطر در لوله کشی استفاده می شود . وصالههایی هستند که همانند سه راهی ساده و تبدیل در اندازههای مختلف تولید شده و جهت اتصال انشعابات فرعی مورد استفاده قرار میگیرد . این سه راهی از داخل دنده شده و برای انشعابهای با انحراف 90 درجه و هم قطر به لوله اصلی . سرب قرمز – سرب سفید یا هر دو آنها مانند ترکیبات گرافیکی مخلوط با روغن یا گریس می توانند به عنوان یک ترکیب لزج کننده محافظ و جزم کننده برای پیوندهای دنده ای مصرف شوند .

۳- سرب مذاب که قبلاً توسط چراغ کوره ای یا کوزه ذوب تهیه شده با ملاقه مطابق شکل داخل طوقه ریخته می شود . 8 – فلنچ صفحه مدور چدنی است که برای بستن اتصالات فلنچی یا لوله های فلنچ دار استفاده می شود و نوع بی دها نه آن را فلنچ کور می نامند .

پیچانده و با ایجاد گره ساده و یکنواخت در انتهای قسمت دنده شده مجددا0 یک لایه خمیر بر روی آن مالیده می شود . روش کار به این ترتیب است که ابتدا خمیر لوله کشی به مقدار مناسب با طول و عمق قسمت حدیده شده روی آن مالیده می شود و سپس الیاف متناسب با عمق و طول محل پیچش و با ضخامت یکنواخت انتخاب و جهتی که پیچش وصاله بر روی دنده موجب سفت شدن و فرو رفتن بیشتر کنف در شیار دنده ها گردد . ۲- لوله های سر تخت به دلیل نداشتن مادگی و لبه های قیطانی و وزن و ضخامت کمتر و نوع پیوند کاربرد بیشتری دارند .

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد لوله فولادی بدون درز اصفهان لطفا از صفحه ما بخواهید.