1. بازی مافیا چگونه انجام میشود؟

مافیا هم بایستی در ارتفاع بازی به خوبی لاف بگویند و مشابه شهروند بازی کنند .مافیا مشقت بار ترین نقش بازی است، چون ممکن می باشد دیگران به راحتی متوجه دروغگویی شما شوند .مافیا می بایست در طول بازی با استراتژی فعالیت نمایند زیرا اگر دیگران متوجه نقش آنان شوند مافیا به ترتیب از بازی حذف می شوند و هیجان بازی کاسته می شود. دستهی سوم: کلیدی است، البته باید توجه کرد! بعضیهای دیگه عقیده دارن اگرچه اعلام اَکت شب غیرقانونی نیست، ولی هیچ اعتمادی به این دست از دلایل وجود نداره. زیرا که باور دارن اساسی استدلال و منطق و سازه به اتفاقاتی که در روز میافته می بایست مافیا بودن کسی رو ثابت کرد. گرچه قبول دارن که هر کسی ممکنه به هر عاملی صدا یا این که حرکتی تولید کنه، ولی اینطوری هم وجود ندارد که به هر صدا و حرکتی (به خصوص وقتی که اعضای تیم مافیا در حال تصمیمگیری برای ترور هستن) بیاعتنایی بشه. اما که نمیتوان تمام ۵۲ نقش بازی مافیا را تفسیر بخشید ولی در ادامه عملکرد می‌کنیم تا چند از مهمترین نقش ها و شخصیت های بازی مافیا را معرفی کنیم. در همین تراز نیز بایستی شهروند ها هوشنمدانه اخلاق کنند که فریب مافیا را نخورند و به غلط شهروندی را بیرون نیندازند. کلمه ها، لغات متداول و ضرب المثل ها نیز اهمیت تاریخچه خاص خود هستند. پلاتکین در قوانین خویش به جهت «گرگینه» توصیه می‌نماید که نوبت اول شب باشد و تعداد بازیکنان از پاراگراف مجری برنامه فرد باشد. مادر او کسی بود که در دست کم ممکن ویتو را از انجام کار مغایر بازمی داشت و حتی ما در یک عدد از دمو های قبل از عرضه بازی بازدید می نماییم مادر او به چه صورت ویتو را به کلیسا می برد و در خویش بازی میبینیم که ویتو را وادار به دعا قرائت قبل از طعام می کند. سپس راوی/مجری به همگی گرگ ها/مافیا امر می‌دهد چشمان خود را باز نموده تا اهمیت نیز تیمیهای خود آشنا شوند. در حالتی‌که بخش اعظم از نیمی از بازیکنان این عمل را انجام دهند، فرد مجرم حذف شده و شب آغاز میشود. کارتهای ورژن گرگینه از مافیا در آغاز بازی به وسیله پدرخوانده یا این که راوی حفظ میشود. ولی در بازی مافیا دقیقا چه کاری انجام میدهد؟ یعنی از گرداننده بخواهد که فردا در فاز روز، بگوید افرادی که تا کنون از بازی خارج شدهاند، چه نقشهایی داشتهاند (این نقش استعلامی، در برخی نسخه بر عهده گورکن است). مجری به بازیکنان امر می‌دهد چشمان خود را گشوده کنند و اعلام می نماید که چه کسی شب قبلی کشته شدهاست. هدف بازی آن هست تا هر مجموعه به امداد کارت های بازی شب های مافیا نقش خویش را بخواند و اصلی کشتن اشخاص تیم مقابل، بازی را به سود خویش به انتها ببرد. همین ویژگی از تساوی رای به جهت حذف پیشگیری می‌نماید و مطمئن می شود که بازی به شکل چشمگیری اساسی حذف به جای این که اساسی تعارف اهمیت قتل به عنوان نتیجهگیری قبلی از دربین برود، به پایان میرسد. مافیا در واقع یک بازی گروهی جالب می باشد که یکی از دو سالی می باشد در ایران هم طرفداران خاص خودش را پیدا کرده و شهرت و محبوبیت آن به حدی رسیده که در کافه های شهر، همواره گروهی در حالا انجام بازی مافیا هستند و اما بازی مافیا از شبکه سالم نیز پخش می‌شود که نشان از گسترده شدن همین بازی دارد. اگر با اشخاص و گروههای مختلفی همبازی شده باشید متوجه میشوید که ممکن هست هر کسی این گیم پیروزی را اهمیت یک نحوه خاصی انجام دهد. در فاز شب اشخاص متمایز بیدار میشن و اعمال توان میکنن. ممکنه دکتر، کاراگاه، شهردار، تفنگدار، اسنایپر یا این که هر کسی که در شب به جهت اعمال قدرتش بیدار میشه کاری بکنه که اَکت شب بده. مراحل مشابهی به جهت دیگر نقشها مهم اعمال شبانه اتفاق می افتد. برای تعادل در بازی، بهتر می باشد خداوند نقشها را بر اساس ویژگیها و سن اشخاص به آنها تخصیص دهد. تقسیمبندی نقشها در مجموعه 13 نفره گفته شده باید به این رخ باشد: سه نفر مافیا، یک کارآگاه، یک دکتر، یک روایتگر و هشت شهروند. به فرشته اعلام می گردد از کسانی که اسم برده شدهاند، میتواند یک نفر را به بازی بازگرداند. گرگها اهمیت نشان دادن هدف خویش و نشان دادن اتفاق نظر، «قربانی» را حیاتی خموشی انتخاب می نمایند و مجددا چشمهایشان را میبندند. نکته دوم: در رخ بلند شدن بمبر بر بر خلاف کابوی وارد فاز شب نمیشویم و نخست کشته شدگان توسط بمبر وصیت می‌کنند آنگاه بمبر وصیت می‌کند و بازی در فاز روز ادامه پیدا میکند. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه مرحله 9 بازی مافیا 1 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.