گوشواره طبی کافل

گوشواره بهداشتی کافل

با مؤلف گرامي کتاب که در تهران ساکن هستند گوشواره کافل از نطنز تماس گرفتم و از ايشان درخواست کردم که مقالهاي در شرح حال سيدحسن واقف براي درج در کتاب شرح حال آيتاللّه العظمي اراکي(ره) بنويسند. تصاوير و عکسهايي از مزار سيدحسن واقف و برخي آثار ديگر او فراهم گرديد.4.نسخه خطي وقفنامه سيدحسن واقف متعلق به سنه 857 هـ.ق که در اداره اوقاف نطنز نگهداري ميشود گوشواره کافل براي مدتي به رسم امانت گرفته شد که اينک منتشر ميگردد و اميد است از جهاتي سودمند باشد.از سيدحسن واقف شش اثر باستاني و ارزنده به يادگار مانده است:1. او به واسطه موقوفات فراوان، پس از وفات، به «سيدحسن واقف» معروف شد. چون به تاريخ ذيل الکتاب، باغ و شوشاد (از موقوفات سيدحسن واقف) گوشواره کافل که (در وقفنامه) ده جريب تحرير شده، در اصل و سواد ده جريب نبود و قدري از آن را غاصبين غصب کرده بودند و لهذا قطعه ملکي متصل بود به باغ سيد که صاحبان او اذيت به ملک وقف ميرسانيدند و صرفه حال موقوفعليهم در ابتياع بود، لهذا اقل السادات ابوتراب بن ابيالقاسم الحسيني توليةً و حسبة للّه زمين موصوف را که دوازده قفيز است گوشواره کافل از ورثه سليمان و شوشادي خريدم به سيريال فتحعليشاهي، و وقف نمودم به طريقه مرقومه متن و صيغه جاري شد.

بمضمون ذلک يشهد محمد بن محمد بن عبدالکريم.3. يشهد علي اقرار الواقف، خلّد اللّه تعالي ظلاله العالية، بما فيه. هو، اقرار نمودم گوشواره کافل اقراري صحيح شرعي که جميع املاک و حصص مزبوره در اين صحيفه حق صريح و ملک صحيح واقف مزبور، اعلياللّه تعالي شأنه، تاجا حسنا بوده که وقف کرده به طريقي که در اين وقفنامه مسطور شده. مرا در اين حصص حقي نبوده و نيست گوشواره کافل واليوم اين وقف شرعي است. در بین انواع گوشوارهها، گوشوارههای ریز میخی سوزنی طرفداران بیشتری در بین خانمها دارد. سوراخ کردن نرمه گوش، از زمانهای گذشته تا کنون، در بین افراد به ویژه بانوان در فرهنگهای مختلف رواج داشته است. گوشواره طبی کافل 17,400 تومان فروش ویژه . آنژیوکت صورتی 1,900 تومان فروش ویژه. با ثبتنام در خبرنامه دیجیاستایل، اولین نفری باشید که از جدیدترین محصولات، جشنوارهها و فروشهای ویژه ما گوشواره کافل مطلع میشوید. اولین نفری باشید که در مورد گوشواره طبی کافل نظر می دهد. چون يکي از بخشهاي سيگانه اين کتاب درباره پدر و مادر آن بزرگوار است، بايد درباره ايشان تحقيقي به عمل ميآمد و اطلاعاتي گردآوري ميشد.آيتاللّه العظمي اراکي به مناسبتهايي گفته بودند که مادر من از گوشواره کافل که قبر او در نطنز مزاري است داراي گنبد و بارگاه، و مورد توجه مردم آن سامان.