گزارش شده که جوان اراذل قبل از رسیدگی به دادگاه به بیمارستان منتقل شده است

گفته می شود که جوان تاگ در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش 11Alive، خواننده رپ جورجیا روز پنجشنبه پس از اینکه در آستانه مراحل دادگاه احساس بیماری کرد، به یک مرکز پزشکی منتقل شد. وکیل تاگ، کیت آدامز، این خبر را کمی قبل از حضور در دادگاه تایید کرد، اما هیچ جزئیاتی در مورد وضعیت تاگ یا ماهیت بیماری او نداشت.

آدامز گفت: “من می دانم که او چند ماه پیش در زندان کاب کانتی با مشکلاتی مشابه روبرو بوده است، و بنابراین من آشکارا نگران سلامتی او هستم.”

این داستان در حال بروز رسانی است.