گربه دوجا در مت گالا 2023 لباس گربه فقید کارل لاگرفلد می‌پوشد

گربه دوجا در مراسم مت گالا 2023 در شهر نیویورک روز دوشنبه با لباس شوپت، گربه طراح فقید کارل لاگرفلد، حاضر شد.

موضوع مت گالا امسال «کارل لاگرفلد: خط زیبایی» است، همان نام نمایشگاهی که در 5 می در The Met افتتاح می‌شود. در توضیحات موزه آمده است: «از طریق خطوط» – مضامین زیبایی‌شناختی و مفهومی که بارها و بارها ظاهر می‌شوند – در مدهای او از دهه 1950 تا مجموعه نهایی او در سال 2019 بیان شد.