پخش جریانی کارریم ریگینز و آلبوم مشترک Madlib با نام “Pardon My French”

Karriem Riggins و Madlib آلبوم مشترک خود را منتشر کرده اند بخشش فرانسوی من، اولین پروژه آنها به عنوان واحد جهاری ماسامبا است.

ریگینز در بیانیه ای گفت: “این مدیتیشن سرود ما است.” “این موسیقی عشق است. این موسیقی از روح ماست. کار با Madlib یکی از بزرگترین همکاری هایی است که در آن شرکت کرده ام. ما هر دو برای همیشه دانشجوی موسیقی هستیم و این فضای بی نهایت برای نوآوری باقی می گذارد. Pardon My French یکی از اقساط بسیاری است که در آینده قرار می گیرد. “

مادلب و ریگینز از همكاران قدیمی هستند كه قبلاً در آلبوم 2007 تهیه كننده با هم كار كرده اند جهان دیروز و با هم به عنوان تیم عالی

به اولین پیشنهاد جهاری Massamba Unit گوش دهید بخشش فرانسوی من در زیر