معرفی کوچکترین ردیاب شخصی افراد در دنیا + مزایا

نورالدین امامی – بعقیده بنده از این لایحه دولت نظر داشته که یک عده اجناس که مورد احتیاج عمومی و طبقه سوم و چهارم نیست در تعرفه گمرکی آنها تجدید نظر بکند بتعرفه آنها اضافه بکند و چیز هائی که مورد احتیاج است از آنها کم بکند ما با این پیشنهادات خودمان الان طوری میکنیم کهبدبخت دولت هم پشیمان میشود از اوردن یک لایحه مثلا پیشنهاد میکنند ماشینهای تولیدی من آنجا مخالف بودم و آقای رئیس اجازه ندادند آقا ماشنهائی که میلیونها پول دادهاید و اوردهاند و میخواهند پارچه ببافند و بقیمت گران بفروشند چرا از عوارض گمرکی معاف بشود ما داریم دولت رامجبور میکنیم دیگر اینجور لایحه نیاورد استدعا میکنم شب جمعه ست هوا هم گرم است آقایان از پیشنهادهای خود صرفنظر کنند لایحه را تصویب کنند.

وزیر دارائی – البته اساس نظر دولت بر این است که اشیاء مولد از گمرکات معاف شوند و یا گمرک انا کم بشود و اشیاء مورد احتیاج عامه گران نشود ولی نظر بهمین معافیت هائی که در نظر میگیریم در مقابل چون درامد دولت هم یک امر اساسی است بنده نمیتوانم قول بدهم که نسبت باشاء مورد لزوم دیگر هیچ اضافه نخواهد شد منتهای سعی بعمل خواهد امد که باجناس دیگر اضافه نشود و اگر اضافه میشود باجناس تجملی اضافه شود. فولادوند – بنده منظورم این بود که فقط برای اجناس غیر لازم و تجملی اضافه نرخ گمرک تعیین بشود و اجناس مورد احتیاج عامه و طبقات پائین معاف بشود، جناب آقای وزیر میفرمایند این موضوع پیش بیند شده (وزیر دارائی – حتی المقدور سعی میکنم) حتی المقدور سعی میفرمائید آنجا که بنده با پیشنهاد آقای دکتر شایگان مخالفت کردم از نظر کمک اقویا به فقرا بود اما حالا که اجناس مورد احتیاج عامه رات هم تعرفه گمرکی میبندند این زندگی را بر مردم سخت میکند باین جهت بود که بنده این پیشنهاد را کردم.

امامی – مخالفت بنده با پیشنهاد آقای عماد تربتی از لحاظ تاریخی است که در آن جا ذکر کردهاند یعنی آن جا نوشتهاند از اول سال ۲۹ وارد شده یا میشود بنده این قسمت را خدمت آقای دکتر نصر بطور خصوصی پیشنهاد کردم در این مورد بهترین عمل عمران و ابادی که از طرف اهالی اقدام میشود و یکی از بهترین قسمت هائی که برای ابادی و عمران شهرها بکار میرود همین موتورهای برق است که یکی از اظهاراتی که دولت حاضر در بدو معرفی دولت در مجالس که صحبت میشد میگفت این بود که بدبختی این مملکت است که بیش از بیست سی شهرستان برق روشنائی ندارد اینرا میخواستم تذکر بدهم این متجاسرین که در اذربایجان حکومت میکردند در مدت خیلی کمی که حکومت کردند از نظر خودشان قرارداده بودند بدون اساس روز خیابانها قیر میریخته بعنوان اینکه اسفالت میکنیم یا موتورهای کوچکی میاورند و برای پروپا کاند و تبلیغات یک کارهائی میکردند حالا مادر بعضی از شهرها اقدام کردیم و برای شهرهای اذربایجان یک مقداری موتور وارد کردیم ولی از نظر سنگینی عوارض گمرکی و از جنبه گمرکی که به آنها تعلق گرفته نمیتوانم وارد کنم اینست که میخواستم تقاضا کنم این موتورهای برق که الان یاد در سال ۲۷ و ۲۸ وارد شده این را موافقت کنند که از تعرفه و ارضیه گمرکی معاف باشد.

وزیر دارائی – میخواستم عرض کنم کارخانجات برق هم مشمول آن قسمتی است که بنده موافقت کردم. وزیر دارائی – بنده موافقم. ارباب – فقط میخواستم عرض کنم با پیشنهاد آقای فرهودی موافقم. ملک مدنی – بنده در آن قسمت اوئلی کاملا موافقم و میدانم که خود آقای دکتر نصر وزیر دارائی حسن نیت دارند و در قسمت سوم میخواستم یک توضیحی عرض کنم که در نظر بگیرند که این الان مبتلا به اشخاص است که تراکتور خریدهاند و میخواستم عرض کنم که یک راهی پیداکند که این سوءاستفاده نشود یک تکه اسبابی که پنجتومان وارد میشود کشاورز پنجاه تومان خریداری نکند بنده اصل عرضم این بود.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد فروش جی پی اس شخصی لطفا از صفحه ما بخواهید.