مردم بیش از گوچی مانه گفتگو می کنند و می گویند او و جیزی “Verzuz” خواهند داشت

اخبار گوچی مانه و جیزی ورزوز نبرد شنبه شب با حضور گوچی در اینستاگرام برای اعلام اولین خبر در اینترنت پخش شد.

تیمبالند بعداً تأیید کرد که Jeezy و Gucci قرار است در تاریخ 19 نوامبر ساعت 8 بعد از ظهر ET رودررو شوند. TI نیز خبر را تأیید کرد.

و همانطور که انتظار می رفت ، چالش پیش رو باعث خوشحالی توییتر شد. در اینجا نحوه واکنش مردم نشان داده شده است به گوچی مانه گفت او و جیزی یک ورزوز نبرد