فرانک اوشن و لیل یوزی ورت کامئو در ویدیوی Bad Bunny برای آهنگ جدید “Where She Goes”

عنوان انگلیسی آهنگ وقتی در ابتدا مورد کنایه قرار گرفت، طرفداران را به این فکر انداخت که آیا Bad Bunny این آهنگ را به زبان آلمانی غربی خواهد خواند. اسپویلر: او نیست. برای انصاف، او می گوید “وای” و “عزیزم”. بنابراین… به نوعی، نه واقعا.

این هنرمند پورتوریکویی که ظاهراً با کندال جنر قرار دارد، قبلاً در آهنگ Un x100to با گروه Grupo Frontera ارتباط برقرار کرده بود.